среда, 25 мая 2016 г.

Budowa balaski PCV na plot i furtkę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc kilku wypadków.

Stawianie ogrodzenia PVC na plot i furtę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu poza wyjątkowymi przypadkami.

Sztachety PVC na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie przekraczające wysokości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma sąsiadującymi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balustrady z Winylu na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu powinno zawierać formę ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu i zaplanowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba doczepić oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w celach budowlanych a także jeśli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji ogrodzenie Winylowe na plot i bramę ze sztachetek zadane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy projektowane ogrodzenie plastykowe na plot i bramkę sztachetowa jest niekompatybilne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W przypadku jak planowane ogrodzenia plastykowe na plot i bramę ze sztachetprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku ochoty wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий